Tuyển dụng

Tuyển nhân viên bảo vệ giữ xe

Tuyển nhân viên bảo vệ giữ xe

27/07/2019

Do nhu cầu phát triển mở rộng phạm vi hoạt động của công ty, nay Công ty chúng tôi cần tuyển nhân viên bảo vệ giữ xe...

Tuyển nhân viên bảo vệ nhà máy

Tuyển nhân viên bảo vệ nhà máy

27/07/2019

Do nhu cầu phát triển mở rộng phạm vi hoạt động của công ty, nay Công ty chúng tôi cần tuyển nhân viên bảo vệ nhà máy...

Thông báo tuyển dụng 2019

Thông báo tuyển dụng 2019

27/07/2019

Do nhu cầu phát triển mở rộng phạm vi hoạt động của công ty, nay công ty chúng tôi cần tuyển 100 nhân viên bảo vệ với...

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ VỆ SĨ THẮNG LỢI