Nhiệm vụ của Chỉ huy mục tiêu

Ngày Đăng: 08/06/2017

Nhiệm vụ của Chỉ huy mục tiêu bảo vệ nhà máy:

Huấn luyện, hướng dẫn nhân viên bảo vệ làm việc theo đúng quy trình trong Phương án bảo vệ, cũng như thực hiện đúng với Nội quy và quy định của công ty. Phân công lịch làm việc hàng tuần, tháng cho nhân viên bảo vệ Vệ Sĩ Thắng Lợi tại mục tiêu.

 

nhiem vu cua chi huy bao ve muc tieu

 

Thường xuyên kiểm tra mục tiêu và có trách nhiệm đôn đốc, nhắc nhở nhân viên bảo vệ tại mục tiêu do mình quản lý để hoàn thành tốt công việc được giao. Đồng thời có nhiệm vụ xử lý các tính huống, sự cố xãy ra kịp thời báo cáo chính xác tình hình tại mục tiêu đó về cấp Chỉ huy và Chủ quản để kịp thời có hướng khắc phục, giải quyết những vấn đề khó khan nhằm mang lại hiệu quả cao nhất trong công tác bảo vệ nhà máy.

Kiêm tra công cụ hổ trợ như: bộ đàm, đèn pin, gậy bấm, …

Báo cáo trang thiết bị PCCC theo định kỳ cho chủ quản và Công ty đề xuất ý kiến thay đổi sửa chữa, cảnh báo an ninh, an toàn cho Công ty theo tuần, tháng.

Trực tiếp xữ lý, báo cáo khi có sự cố xãy ra tại Công ty.

Hướng dẫn công việc cụ thể cho nhân viên khi đơn vị Chủ quản có yêu cầu, bổ sung thay đổi mới.

Lên Phương án PCCC tại mục tiêu, cũng như có kê hoạch kiểm tra, diễn tập PCCC theo định kỳ.

Lên Phương án bảo vệ ngày nghĩ Lễ, Tết tại mục tiêu phù hợp với tình hình thực tế.

Điều động phân công, phân việc, phân vị trí hợp lý và thích hợp nhất trong ca trực.

Đình chỉ công tác bất cứ vị trí nào trong ca trực khi vị trí đó vi phạm có tính chất nghiêm trọng trong công tác bảo vệ.

Tổ chức họp đội định kỳ hoặc đột xuất tại Công ty nhằm động viên, khích lệ tinh thần làm việc của toàn đội. Đồng thời đưa ra những phương hướng làm việc mới mang lại hiệu quả cao nhất tại mục tiêu.

Phổ biến kịp thời những Quy định và Nội quy mới nhất của Ban Lãnh Đạo Công ty để từng nhân viên Vệ Sĩ Thắng Lợi nắm thực hiện tốt.

Kiểm tra đêm, động viên tinh thần nhân viên làm việc.

Họp giao ban, báo cáo định kỳ hàng tuần, tháng về tình hình an ninh. Đồng thời báo cáo, đề xuất các phương án bảo vệ thực tế đảm bảo an ninh, an toàn cho Ban Lãnh Đạo Công ty.

Hổ trợ các vị trí, giờ cao điểm, … khi cần thiết.

MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ CÔNG TY DVBV VỆ SĨ THẮNG LỢI

Trụ sở chính: 408B Bến Than, Ấp 1A, Xã Hòa Phú, Huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: 028.2244.6768  –  Hotline: 0919.121.663

Website: www.thangloisecurity.com – www.thangloisecurtity.vn

Email: info@thangloisecurity.com – vesithangloi@gmail.com