Giới Thiệu

THƯ NGỎ

 

Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Vệ Sĩ Thắng Lợi là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ bảo vệ, vệ sĩ trên toàn lãnh thổ nước Việt Nam theo Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Kinh Doanh số 0315324907 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tp. HCM cấp ngày 12/10/2018; và Giấy xác nhận đủ điều kiện về ANTT để kinh doanh dịch vụ bảo vệ số 2336/GCN do Phòng Cảnh Sát QLHC&TTXH Công an Tp. HCM cấp ngày 07/11/2018. Thực hiện theo đúng Nghị Định 52/2008/NĐ-CP của Thủ tướng Chính Phủ và Thông tư 45/TT-BCA của Bộ Công An về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ. Ban Lãnh Đạo công ty là những người giàu kinh nghiệm trong mọi lĩnh vực như công tác chính quyền, hoạt động xã hội, kinh doanh dịch vụ và có trình độ Đại học, Cử nhân trong các ngành Luật và Kinh tế. Định hướng kinh doanh của công ty là lấy chất lượng dịch vụ làm nền tảng cho sự phát triển bền vững, dựa vào thực tiễn tình hình hoạt động của kinh doanh, địa điểm và thiết kế kết cấu của doanh nghiệp mà phân bổ nhân viên và có chính sách hướng dẫn đào tạo nghiệp vụ chuẩn xác nhất, cam kết an toàn tính mạng và tài sản của chủ doanh nghiệp được bảo vệ tốt nhất. Nhân viên của công ty chúng tôi đã được đào tạo huấn luyện nghiệp vụ về các quy trình, cách thức bảo vệ trật tự an ninh xã hội nói chung và mục tiêu chủ thể nói riêng. Cách quản lý chặt chẽ, đảm bảo nguồn nhân lực với tiêu chí đánh giá tuyển chọn khắc khe nhất. Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Vệ Sĩ Thắng Lợi cam kết đảm bảo an ninh và tài sản, tính mạng của Quý khách hàng theo phương châm:  "AN TOÀN của bạn là THẮNG LỢI của chúng tôi" giúp Quý khách hàng có thể yên tâm với phát triển công việc kinh doanh của mình.

Trân trọng!

 

ve si thang loi 2019

 

OPEN LETTER

 

Thang Loi Security Service Bodyguard Co., Ltd is a company specialized supply of security and services and bodyguards nationwide according to the Business Registration Certificate No. 0315324907 issued on 12/10/2018 by Ho Chi Minh City Department of Planning and Investment, Certificate of satisfaction of security and order conditions for security service business No.2336/GCN dated 07/11/2018 by the Police Department of Administrative Management and Social Order and Decree No.52/2008/ND-CP of the Government and Circular No.45/TT-BCA of the Ministry of Public Security on management of security service business. The Company’s leaders are experienced in governmental works, social activities and service business and possess Graduate and Bachelor Diploma in Law and Economics. The Company’s business orientations are to take service quality as a foundation for sustainable development; allocate employees based on actual situation of business activities, location and structural design of the enterprise; provide the most accurate professional training policy and commit to protect the customers’ life and property safety to the best. The Company’s employees are professionally trained as to procedures and methods of protecting social security and order in general and the entity’s objectives in particular wotj close management and human resource strictly selected and recruited. Thang Loi Security Service Bodyguard Co., Ltd commits to ensuring the customers’ security and life and property safety in the principle of “YOUR SAFETY IS OUR SUCCESS” to help feel secure on business development.

Yours faithfully

 

ve si thang loi 2020

 

公開信

 

勝利保安及保镖服务有限公司是一家专门提供越南境内保安、保鏢服务的单位。公司依据由胡志明市规划和投资部于 2018年10月12日发布的第0315324907字号商业登记证书;由胡志明市公安部行政及社会安寧管理警察所于2018年11月 7日发布的第2336 / GCN字号保安服务安全资格证书;并确实遵守有关于保安、保镖服务商业管理由国家总理的第 52/2008 / ND-CP字号法令和公安部45 / TT-BCA字号通知的规定
本公司领导委员会均是法律大学、经济大学毕业,多年从事地方政府、社会、营业工作和拥有丰富的经验。
公司的业务定位是以服务质量作为长期发展的基础,根据业务运营的实际情况、企业的位置和结构设计而分配人力, 设计最准确的专业培训政策,保证业主的生命和财产得到最好的保障。
本公司为员工提供有关保护社会安全和主题目标的方法及作业流程的专业培训。公司实现严格管理,以最严格的选择 标准确保人力资源。
胜利保安服务有限公司以“您的安全是我们的胜利”之理念致力确保客户的安全和财产,让客户安心发展自己的事业。

衷心感谢

 

 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ VỆ SĨ THẮNG LỢI

408B Bến Than, Ấp 1A, Xã Hòa Phú, Huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: 028.2244.6768 – Hotline: 0919.121.663
Website: www.thangloisecurity.comwww.thangloisecurity.vn
Email: info@thangloisecurity.com – vesithangloi@gmail.com

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ VỆ SĨ THẮNG LỢI